Doğada canlıların pek çoğunun üremesi aynı türün erkek ve dişi bireylerinin cinsel birleşmeleriyle mümkündür. Üreme, üreme sürecinin gerçekleşmesi için gerekli doğal koşulların varlığını, yani erkek ve dişi bireylerin üreme yaşı sınırları içinde bulunmalarını, erkek bireylerin spermleriyle dişilerin yumurtalarının sağlıklı olmasını… gerektirir. Bu gereklerin bulunmadığı birleşmeler üremeyle sonuçlanmaz. Hayvanlar aleminde çiftleşmeler bilindiği üzere sürünün en güçlü