Sevgili babacığım başka nasıl düşünebilirdi ki? Tıpkı yüzlerce, hatta binlerce yıl önceki ataları gibi bir yaşamı sürdüregelmişti: Ailemizin geçim kaynağı olan davar sürüsünü gütmek, bu işin getirdiği sorunlarla boğuşmak, bunun için de  atadan dededen gördüğü ve elbet onların da kendi atalarından, dedelerinden görüp duyup çocuklarına naklettikleri çözüm yollarını denemekten başka yaptığı bir şey yoktu: Koyunlar,