Kimi insanlar leb demeden leblebiyi anlarlar. Böyleleriyle söyleşmek, birlikte çalışmak, tartışmak ne güzeldir. Sizi anlamak için bütün dikkatleriyle dinlerler söylediklerinizi; anlayamadıkları şeyler  olursa sade, açıkça anlaşılır sözlerle sorular sorarlar size. Sorularınızı yanıtlar ya da düşüncelerini açıklarken de gereksiz hiç bir sözcük kullanmaz; aptalca hiç bir örnek vermez; saygısızca hiç bir davranışta bulunmazlar.  Böyle insanlarla yapılan