BAYRAM GELMİŞ NEYİMİZE?

Bu gün 1 Mayıs. Dünya emekçilerinin bayramı. Dünyanın dört yanındaki işçilerin  günde sekiz saatten fazla çalışmama hakkını elde  etmek için başlattıkları toplu savaşımı ve bu savaşımda  vahşi kapitalist patronların kiralık katillerince katledilen  emekçileri anma, birlik ve dayanışma günü bayramı. 1 Mayıs İşçi Bayramı, tüm dünyada, üretimden daha yüksek pay almak isteyen, çalışma koşullarını daha insanca düzeye yükseltmek isteyen, emeğin güvenliğini sağlamak isteyen  ve bu isteklerinin gerçekleşmesi için gereken her çabayı, her savaşımı hiç kaçınmadan, hiç gocunmadan gösteren  dünya emekçilerinin bayramı. Bu bayram, daha insanca yaşama koşullarını elde edebilmek için  sendikalarda örgütlenebilen, yasal haklarını alabilmek için iş ve güç birliği yapmakta üstüne düşen her çabayı gösteren,  üç buçuk kuruşluk ücret farkı için bir yığın arkadaşını satmayı reddedebilen emekçilerin bayramıdır. Bu bayram, insanca yaşamanın yalakalıktan, teslimiyetten değil, işçi sınıfı bilincine ulaşmış ve savaşımın ancak sendikal örgütlenmeyle kazanılabileceğini bilenlerin bayramıdır.   Bu bayram, emekçileri patronlara pazarlayarak yolunu bulan sarı sendikacıların değil, üstüne düşen tüm görevleri eksiksiz yaparak emekçilerin liderliğini başarıyla sürdürebilen gerçek sendikacıların bayramıdır.

 

Ey peki, bu bayram bizim de bayramımız değil mi? Yukarıda çizilen sınırlara uygun düşüyorsak ne güzel! Bayram  elbet bizim de bayramımız. Kutlu olsun! Ya bu sınırların dışına düşüyorsak? Bizim sorunlarımızı çözmek için başkaları dövüşürken biz bizim sırtımızdan geçinenlere destek ve oy veriyorsak, bizi ezenlerin, sömürenlerin siyasal örgütlerinin fedailiğini yapıyorsak, kurtuluşu sendikal birlik ve dayanışmada değil de yalakalıkta buluyorsak, yasal haklarımızın teslimini talep etmeye bile cesaret edemiyorsak, Türkiye’de 1Mayıs İşçi Bayramı kutlama alanlarını dolduran insanların yarıdan fazlasını namuslu aydınlar ve küçük burjuvalar  oluştururken biz o alanda seyirci olarak bile olsa bulunma istek ve cesaretini gösteremiyorsak,  bu bilince sahip olamamışsak, dahası bu alanları dolduranlara patronumuzun hoşuna gitsin diye küfürler yağdırıyorsak, o meydanlara giden arkadaşlarımızı gammazlamaktan çıkar umuyorsak… bayram bizim neyimize?

 

1 Mayıs İşçi Bayramı, onu alın terleriyle, namuslarıyla, sınıf bilinçleriyle  hak edenlere kutlu olsun!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Test