Makaleler

“SÖZ OLA KESE SAVAŞI, SÖZ OLA KESTİRE BAŞI…”

Böyle başlıyor söze Yunus Emre, sözün önemini anlatırken ve devam ediyor: “Söz ola ağulu aşı, yağ ile bal ede bir söz…” Ağzımızdan çıkan sözler. yaydan fırlayan oka benzetilir; artık geri alınması mümkün değildir. Okun hedefine varması ya da boşa gitmesi bizim bilgimize, becerimize bağlıdır. Dinleyenlerimizi barışa, dostluğa ikna edebileceği gibi, öfkelendirip bize ya da başkalarına

DOĞRU YAŞAMAK DAHA GÜZEL

” Yaşamak güzel şey be kardeşim! ” diyor Nazım Hikmet. Gerçekten çok  güzel şey yaşamak. Güzel yerlerde, güzel ortamlarda, güzel insanlarla bir arada yaşamak güzel olmaz mı! Hele de yaşamımızı güzel etkinliklerle doldurmak,  doğru bilgiler edinmek, deneyimlerimizi,  öğrendiklerimizi insanlarla paylaşmak, onların bilgilerinden, deneyimlerinden yararlanıp  ufkumuzu genişletmek güzel olmaz mı! Kimi insanlar güzel yaşamın farkında ve

JAPON ÇOCUKLARINA ÖNERİLEN DAVRANIŞLAR

Bilindiği üzere, Japon ulusu, yeryüzünün en ahlâklı, en dürüst, en çalışkan,  en disiplinli, en temiz  insanlarından oluşan bir toplumdur. Japonlar bu niteliklerle doğmuyorlar. Onlar da dünyanın bütün çocukları gibi, doğuştan hiç bir farklılığa sahip değiller diğer çocuklardan. Ama ailelerinde, eğitim kurumlarında ve işyerlerinde öyle eğitiliyorlar ki, dünyanın bütün insanlarından daha dürüst, daha çalışkan, daha titiz,

SEVGİSİZLİK: İNSANLIK SUÇU !

Psikologlar, psikiyatristler pek çok sonrunlu insanı incelemiş, araştırmalar yapmış, sonuç olarak psikopatinin temelinde sevgisizlik, ilgisizlik, itilip kakılmışlık, aşağılanmışlık, görmezden gelinmişlik, yok sayılmışlık, taciz ve tecavüze uğramışlık gibi, insanların daha çok küçük yaşlarda uğradıkları olumsuzluklardan kaynaklandığını saptamışlardır. Söz konusu araştırmalar göstermiştir ki, insan, daha dünyaya geldiği andan itibaren annesinin, ebesinin, ninesinin ve çevresindeki tüm insanların ilgi,

ÖMRÜMÜZ KISALDIKÇA

Yaş ilerledikçe nasıl da telâşlanıyor insan:  Geçmişimizi gözden geçirdikçe  ömrümüzü  sorumsuzca  tükettiğimizi, geleceği hiç umursamadan, günübirlik yaşadığımızı,  yaşamın getirdiği güncel sorunlara yoğunlaştığımızı, onları abartarak metelik etmez işlerin peşinde koşuşturup durduğumuzu anlıyor, bu büyük zaman israfından dolayı dehşete düşüyoruz. Zamanımızı doğru kullanmış olsak meğer ne çok yararlı işler yapabilir, ne büyük değerler üretebilir, kendimize, çevremize, doğaya

İNSANLAŞMANIN YOLU: EMPATİ

EMPATİ kavramını kısaca canlıların beden dilerini anlamak olarak tanımlayabiliriz. İnsanı insanlaştıran empati yeteniğini esasen çevremizdeki kimi hayvan türlerinde de görebiliriz. Örneğin bir kuş yuvasındaki yavrulara saldırmağa kalkışan bir yılan ya da bir yırtıcı olursa çevredeki anne ve baba kuşlardan başka aynı türden bir çok kuş da çığlıklar atarak, pike uçuşları yaparak  saldırganı ürkütüp kaçırmağa çalışır.

GÜCE TAPANLARDAN MISINIZ?

Alınmayın lütfen. Sözüm elbet erdemli insanlara değil. Ama çevremizde güce tapan öyle çok canlı var ki… örneğin pek çok hayvan türünün erkekleri kendilerini dişilere kabul ettirebilmek için sürülerindeki diğer erkeklerle kıyasıya kavgaya tutuşur. Dişiler bu kavganın tarafsız seyircileridir. Kavganın yenileni yani güçsüz düşeni kaçıp canını kurtaramazsa ölür gider. Artık bay güçlü sürünün hem baş dölleyicisi,

İTİBAR İSRAFLA DEĞİL DÜRÜSTLÜKLE KAZANILIR

Müsrif misiniz diye sorulsa çoğu kez “Müsrif değilim!” deriz ama bu yanıtımızın doğru olmadığını da düşünürüz. Kendimizi müsrif olmadığımıza, zamanımızı, imkanlarımızı boşa harcamadığımıza, elimizdekini avucumuzdakini saçıp savurmanın hem aptalca  olduğunu  hem toplumca kınandığını biliriz. Bundan dolayı çoğu kez inkara, daha doğrusu kendimizi kandırmaya yöneliriz. İsrafın pek çok çeşidi, yolu var! Zamanımızı, ömrümüzü israf etmek, israfın

İNSANA İHANET İNSANLIĞA İHANETTİR!

İnsanı insan yapan ama çoğu kez de onu ciddi zararlara sokan başlıca hasletlerden biri  başka insanlara güven duymasıdır. Birine inanan, güven duyan insan, güvendiği kimselerin sözünün eri, özü sözü doğru, namuslu, dürüst insan olduğuna hiç kuşku duymaksızın inanır, güvenir; ona adeta tapar! Güvendiği kişilere yöneltilen eleştirileri adeta bizatihi kendisine yöneltilmiş hakaretler olarak  algılar, güvendiğini canla,

ÇOCUKLARIMIZI KİMLERE TESLİM EDİYORUZ.

 Çocuklarımız, torunlarımız olur, sevinçten ayaklarımız yerden kesilir. Canımız, ciğerimiz onlar. onlar için adlardan ad, sıfatlardan sıfat, makamlardan makam beğenmeyiz. Yemeyiz yediririz, giymeyiz giydiririz. El bebe gül bebe büyütmeye çalışırız onları… Ve zaman su gibi akıp geçer,  öğrenim  çağına girerler.. Kreşlere, ana okullarına, ilköğretim okullarına, ortaoğretim okullarına, yükseköğretim okullarına, kurslara göndeririz, kimselere muhtaç olmasınlar, ekmeklerini kazansınlar,