HAYATA APIŞ ARASINDAN BAKMAK

Şu cinsellik var ya, kimilerinin 365 gün  x  24 saat  gündemde tuttukları,  toplumların dikkatini  gerçek gündemlerden uzak tutmakta  kullandıkları bir saptırmaca aletinden başka bir şey değil. İnsanları güdülemekte,  bilinç altlarındaki  feci açlığa hapsetmekte, başka hiçbir şey görmemelerini, önemsememelerini sağlamakta, hayata başka açılardan bakılmasına izin vermemekte kullanılan en verimli yöntem… sosyal bilinçleri,  toplumsal ilişkileri zayıf olduğu için gündelik yaşamı doğru algılayamayan insanları, bu sosyal bilinçleri,  toplumsal ilişkileri zayıf olduğu için gündelik yaşamı doğru algılayamayan insanları bu yoldan tutsak edip koyun güder gibi güden, siyasal  ve ekonomik malzeme gibi kullanan sözüm ona kanaat önderlerine, siyaset ya da inanç önderlerine bakın: Bütün konuşmalarında, yazılarında,  nutuklarında sözü döndürüp dolaştırıp cinselliğe, başka bir deyişle sekse getirirler. Söyleyecek hiçbir şey bulamazlarsa  ahlâkın bozulduğundan, gençlerin yolda belde alenen sevişmekte olduklarından, bununsa toplumu bozduğundan falan dem vururlar. Tek ilgi merkezleri cinselliktir. Bunun  için kullanamayacakları hiçbir konu, hiçbir vesile yoktur. O kadar ki  saraydan bozma bürolarının pencerelerinden sokağı seyrederken bile öpüşüp koklaşarak yürüyen gençleri görmekten rahatsızlık duyduklarını siyaset nutuklarına malzeme yaparlar. Gördüklerinden duydukları rahatsızlıkları  topluma anlatmayı bir  dindar ve kindar gençlik yetiştirme gerekçesi olarak  görürler ve gösterirler.

 

Hayatı cinsellikten ibaret görmek ve göstermek, hayatın gerçeğiyle elbet bağdaşmaz. Cinsellik her ne kadar insan yaşamının çok önemli bir gerçeği ise de, eğitim, politika ve ekonomi ve bunların eklentisi olan pek çok yaşamsal alanda düşünmek ve çaba göstermek insan için zorunluluktur. Bu zorunlulukları görmek ve gereklerini yapmak, hayata sağlam basmak gibi bir yol, bir ufuk açar ki önümüze, milletin sırtında çöreklenmiş her türden sömürgen mahlûkun  farkına varmamıza fırsat verir.  Bizi sömürdüklerinin, aptal yerine koyduklarının fark edilmesi  ise onların elbet işlerine gelmez. Onlar, siyaset meydanlarını, her türden dinleyici kitlelerini, sözüm ona irşad meclislerini, yazılı ve görsel magazin haberlerini, pornoyu…  kısacası kullanabilecekleri her fırsatı, her konuyu, her aracı kullanarak… milletin başını bastırıp bacakları arasına sıkıştırmak, dünyaya o noktadan, yani apış arasından bakmasını sağlamak, yani seksten başka hiç bir şeyle ilgilenmemesini sağlamak için ellerinden gelen her şeyi.. yaparlar, yaparlar… Ve onlar bilirler ki, hayata apış arasından bakmak, seksten başka hiç bir şeyi görmemektir, umursamamaktır. İşte ideal insan, ideal vatandaş budur onlara göre. Bundan dolayıdır ki, sokak aralarındaki sohbet merkezlerindeki baş konu, her zaman, her vesileyle sekstir. Erkek eliyle üretilmiş iç çamaşırı giymenin doğru olup olmadığın tartışacak ya da daha doğrusu telkin edilecek kadar apış arasına sıkıştırılan insanların ne kadar sağlıklı düşünebileceklerini, halkın soyulmasına   dair yolsuzluk haberlerine ne kadar ilgi gösterebileceklerini, kendilerini yönetenleri ne kadar sağlıklı sorgulayabileceklerini  varın siz değerlendirin.

 

Kısacası, dünyaya apış arasından bakanlardan da baktıranlardan da olmayalım. Çünkü oradan bakınca görülen yer gerçek yaşam, gerçek dünya değildir…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Test