“KAR YAĞIYOR YAĞIYOR…”

“Kar yağıyor yağıyor

Abamı giyeceğim

İhtiyara varıp da

Baba mı diyeceğim ?”

 

Uzun zamandır her yaştaki çocukların ama özellikle küçük çocukların hasretle beklediği kar yağışı nihayet başladı. Dağ taş, çatı, sokak bembeyaz. Bütün çocuklar gibi içimdeki bir türlü büyümek bilmeyen neredeyse yetmişlik çocuk da  gök yüzünden süzülüp gelen her kar tanesi için ayrı sevinç çığlıkları atarken aklıma yukarıya aldığım eski bir mani geldi ve kar sevincim yerini bir anda  töre uğruna hayatı söndürülen gencecik, hatta çocuk yaştaki kızlarımızın, kadınlarımızın acısı aldı.

 

Elbet bilirsiniz, toplumumuzun çağlar boyunca yaşaya geldiği, Anadolu’nun pek çok yerinde hala bütün vahşetiyle sürüp gelen  ve adına töre denilen aşağılık anlayışa göre kadın erkekle eşit değil, erkeğe eş değil, yalnızca bir cinsel meta, alınıp satılabilen bir nesnedir. Kumadır, kapatmadır, metrestir, cariyedir… Alınıp satılabilir, kapı dışarı edilebilir.  Kadınlarımızın , kızlarımızın pek çoğunun henüz eş seçme bilinci de, cesareti de, imkanı da yoktur. Onlar törenin esirleri, kurbanlarıdır.

 

Pek  çok siyasetçinin ve destekçilerinin savunduğu töre anlayışına  göre genç kızlarımızın eş seçme, beğendiği birini sevme gibi bir hakkı yoktur.  Kızlarımız ancak ailesinin uygun gördüğü başlığı veren  zengin kart horozun veya zengin oğlunun  yatağına girebilir.  Evlilikte mutsuz olursa baba evine dönme ya da bir yerlere gidip kendi yuvasını kurma şansı ve hakkı yoktur. Böylesi durumlarda töre denilen  vahşet  yasası derhal uygulamaya konulur:  Kadınlığını yaşamaya kalkışan  isyankar, aile meclisince ölüme mahkum ve cezası ya babası, ya erkek kardeşi ya da terk ettiği kocası tarafından bir şekilde infaz edilir. Cellat, artık  bir kahramandır, çünkü ailenin namusunu (!) temizlemiştir.   O kültüre göre kız evladın, kız kardeşin başlık denilen para karşılığında  düpedüz paralı pisliklere satılması namussuzluk değildir de kızın, kadının  satılmayı, kumalığı, kapatmalığı, metresliği reddedip kendi eşini kendi seçmeye kalkışması namussuzluktur.

Kadını namus uğruna katletmeyi öngören kültürün ya da töre denilen vahşetin iki ayağı vardır:  Biri kadının ruhsal ve cinsel beklentilerini  karşılayamadığını fark eden zengin kart horozların şüpheciliği, kıskançlığı, diğeri  ise  kızını sevdiğiyle evlendirmek yerine onu düpedüz hayvan gibi satılık eden ilkel ailenin aşağılık çıkarcılığı.  Bu iki ayağın işbirliğinin adı da töredir. Onlara göre töre yani ağalık ve cehalet düzeni korunmalıdır ki zengin kart horozlar kendi kızları, hatta  torunları yaşındaki kız çocukları istedikleri zaman el altında  bulundurabilsinler. Zavallı kızların bu iğrençliğe karşı çıkma olanakları bulunmasın. Ve yoksul aileler, kızlarını satıp üç beş kuruş elde etme olanağını yitirmesinler.  Bunun için de  yoksulluk  düzeni ve cehalet devam etmelidir, töreyi koruma adı altında  cehalet ortamı  yaygınlaştırılmalı.  Kadınların bilinçlenmeleri, kendi ayakları üstünde yaşayabilecekleri bilgi ve beceriye, mesleğe sahip olmaları, parayla alınıp satılabilecek çaresiz, savunmasız varlıklar değil, bütün insanlarla eşit haklara sahip insan olduklarının farkına  varmaları engellenmelidir.

 

Ne mutlu ki ülkemizin batı bölgelerinde bu kara zihniyet önemli ölçüde aşılmış, kızlarımızın büyük bir bölümü  satılık nesneler olmaktan kurtulmuş ve kendi eşlerini seçme olanağını bulmuşlardır. Ancak  toprak mülkiyetinin hala ağalara, şeyhlere ait olduğu yerlerde  kadınlarımız, kızlarımız  kendilerine sahip olamamakta, başlık adlı bedel karşılığında  alınıp satılmakta ve isyana yeltendiklerinde töre gereği gerekçesiyle öldürülebilmektedirler.  Ülkeyi yönetenlerin iktidarlarını koruma kaygısıyla  bu durumu görmezden  gelmeleri  insani değildir, hukuki değildir, ahlaki değildir. Bu düzene göz yumanların, bu düzene göz yumanlara oy vererek onları destekleyenlerin namustan, ahlaktan, manevi değerlerden söz etme hakları yoktur. Böyle davrananların tümü, her gün töre gereği öldürülen üç-beş kadınımızın  katilleri kadar suçludur, elleri kanlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Test