MAĞDUR BEY’İN SEMİZ KAZLARI

Mağdur Bey yaman bir uzman. Mağduriyet uzmanı. Canı ne zaman  kaz eti istese  – ki onun canı her zaman kaz eti ister-  hemen bir mağduriyet destanı çırpıştırıp kadrolu kaz çobanlarını çevresine toplar ve buyurur: Derhal bütün kaz sürülerini toplayıp sadakat testinden geçirin, en semizlerini tez elden bir kez daha yağ testinden geçirin ve deyin ki:  “Efendimiz Hazretleri Büyükler Büyüğü Büyük Mağdur Bey yine pek mağdur. Bu  kez de büyük dostunun ihanetine uğrayıp mağdur oldu. O ki o hain dostunun bütün taleplerini  şanla, şerefle, kat be kat fazlasıyla yerine getirmiş, gak dendiğinde  kelleler, guk dendiğinde makamlar, kadrolar vermişti. Büyük Mağdur Bey Efendimizin  bunca cömertliğine karşılık büyük nankör dostu hainane emeller geliştirip Efendimizin özel işlerine, kasalarına, banka hesaplarına, tır filolarına, gemiciklerine falan  burnunu  sokmaya kalkışmasın mı? Alın işte, mağduriyetlerden mağduriyet beğenin. Mağdur Bey’imizin zerrece huzuru ve bulunduğu yerde zerrece güvenliği kalmadı. Artık onu daha yüksek bir yere taşıyıp güvenliğini sağlamaktan başka çaremiz yoktur. E.., Büyük Efendimizin de öyle bir çırpıda en yüksek tepeye  taşınıvermesi elbet mümkün değil. Bunun için elbet büyük masraflara, çok büyük masraflara, çok çok çok büyük masraflara ihtiyaç var: Yani iş yine size  düşüyor. Zaten bütün taşınmalarında ona yardım eden sizler değil misiniz! İşte iş yine size düşüyor, Siz onu en yüksek tepeye taşırsanız, hiç kuşku yok O da sizi cennete taşıyacak! Bildiğiniz üzere bu yükseklere taşınma işi ancak çok miktarda genç kaz etiyle mümkündür. Bu nedenle hemen düşün yollara! Nerede ne kadar besili genç kaz bulursanız hemen devşirip getirin dergahıma ve yağlarını usulca, usulünce süzüp doldurun küplerime.  Haydi göreyim sizi…!”

 

İşte bu yüce talimat nedeniyledir ki, Mağdur Bey‘in temsilcileri irili ufaklı bütün kaz çiftliklerini fıldır fıldır dolaşıp semizlikleriyle göze çarpan bütün besili genç kazları ziyaret ediyor, “Muhterem Büyüğümüz Mağdur Bey’imizin siz geleceği parlak kardeşimiz  semiz kaz beyefendiye mahsus selâmları var. Hakkınızda çok olumlu bilgiler almış olup yakın gelecekte T.C.’yi yıkma davamızda yanımızda yer alacağınızdan emin bulunuyorlar. Malûmlarınız olduğu üzere Mağdur Beyefendi Hazretleri, pek yakında en yüksek tepeye taşınacaklarından  siz çok değerli genç ve besili kazımızı da taşıyıcıları arasında görmekten mutluluk duyacaklardır, Taşıyıcıları arasında bulunduğunuzun banka dekontuyla belgelendirilmesi siyasi geleceğiniz için sağlam bir yandaşlık belgesi olduktan başka, evinizin en mutena köşesini de yıllarca süsleyecek bir şeref belgesi olacaktır .’’ Diyorlarmış.

 

Mağdur Bey’e hayran besili genç kazlara duyurulur!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Test